Tuesday, July 16, 2013

UJIIAN DI BULAN RAMADAN

Tenggelam...timbul...tenggelam....timbul..akhirnya timbul kembali.. 

Mari kita renung bersama-sama surah Muhammad ayat 31..Kita fahami betul-betul..

öNä3¯Ruqè=ö7uZs9ur 4Ó®Lym zOn=÷ètR tûïÏÎg»yfßJø9$# óOä3ZÏB tûïÎŽÉ9»¢Á9$#ur (#uqè=ö7tRur ö/ä.u$t6÷zr& ÇÌÊÈ  

31. dan Demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (Wahai orang-orang Yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orang-orang Yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang Yang sabar (dalam menjalankan perintah kami); dan (sehingga) Kami dapat mengesahkan (benar atau tidaknya) berita-berita tentang keadaan kamu.


Apa-apa yang berlaku, kita mesti tahu itu ujian untuk kita. Allah tidak akan menguji hambaNYA, jika hambaNYA tidak mampu menanggungnya..Allah s.w.t akan mengujia manusia sesuai dengan kemampuan mereka.. Jadi kita mesti bersabar dalam apa jua rintangan, halangan yang penuh dengan liku-liku dalam kehidupan kita.